Projekt

Przykładowe tematy projektów:
Prowadzący: Grzegorz Kasprowicz


1) Rozproszony system pomiarowy oparty na ARM9 (Linux), modem GPS, GSM, czujnik temperatury. Wizualizacja położenia oraz stanu czujnika przy pomocy "Google Maps". Podobny projekt był realizowany kilka semestrów temu, z użyciem procesora ARM7, należy go przeportować. 2 osoby
2) Przetwarzanie obrazów - napisanie aplikacji na procesor wbudowany (ARM9) pod kontrola systemu Linux która generuje współrzędne plamki świetnej na powierzchni podłączonego czujnika CMOS. Użyty zostałby zestaw startowy procesora ARM oraz zewnętrzny czujnik CMOS w obudowie z optyka. środowisko zapewnia system operacyjny oraz driver Video for Linux. Opcjonalnie wizualizacja za pomocą wbudowanego serwera http. 1 lub 2 osoby.
3) Oprogramowanie modemu GPRS firmy ZTE do współpracy z mikrokomputerem wbudowanym ARM9/Linux. 1 osoba
4) Oprogramowanie modemu Bluetooth do współpracy z mikrokomputerem wbudowanym ARM9/Linux. 1 osoba
5) Modyfikacja drivera linuksowego do współpracy z czujnikiem optycznym B&W MT9D001/MT9M001 dla procesora ARM9. Istnieje driver dla podobnego czujnika. 1 osoba
6) Oprogramowanie 48-kanałowego systemu pomiarowego do testów zmęczeniowych obwodów drukowanych. Oprogramowanie (procesor AVR, język C) ma za zadanie wybrać kanał, odczytać dane z przetwornika ADC, zapisać do pamięci, pomiar powtórzyć dla pozostałych kanałów, następnie zestaw danych przesłać do PC przez UART (USB). 1 osoba.
7) Detekcja położenia/odległości głowy człowieka z wykorzystaniem kamery CMOS (webcam) i środowiska Linux. 2 osoby.
8) Prosta estymacja odległości obiektu z wykorzystaniem stereo-wizji (2 kamery typu webcam, Linux). 1 lub 2 osoby.
9) Klasyfikacja elementów elektronicznych BGA z użyciem systemu wizyjnego (liczenie kulek oraz pomiar odległości pomiędzy nimi). 1 osoba.
10) Rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych z użyciem mikrokomputera ARM, systemu Linux oraz kamery CMOS. 2 osoby.
11) Blok IP dla FPGA - sprzętowa korekcja pozycji i (opcjonalnie) kąta obrotu obrazu z kamery CMOS. 1 (2) osoby.
12) Implementacja i uruchomienie kontrolera Ethernet. Kontroler MAC dostępny jest na licencji open-source. Należy go zsyntetyzować w FPGA, podłączyć do układu warstwy fizycznej PHY i przeprowadzić testy wydajności. 1 osoba.
13) Rejestrator przyspieszeń o bardzo małym poborze mocy z zegarem czasu rzeczywistego. Istnieje zbliżony projekt zrealizowany przez jednego ze studentów kilka semestrów temu. Należy zoptymalizować go pod względem poboru mocy. 1 osoba.
Prowadzący: Paweł Drabik


1) Opracowanie serwisu logującego dla frameworku cii. Prosty projekt w języku JAVA.
2) Transmisja danych pomiarowych o dużych rozmiarach - implementacja w Java dla aplikacji Component Internal Interface.
3) Oprogramowanie sterownika do układów FPGA - implementacja software'owa (np w Java).
4) Stworzenie klienta do obsługi Component Internal Interface w układach FPGA w technologi webowej, ze wskazaniem na FLASH.
Prowadzący: Maciej Lipiński


1) Implementacja zaawansowanych triggerów (m.in [m.in].: pulse width, transition, pattern) na potrzeby dwukanałowego oscyloskopu cyfrowego. Projekt realizowany w FPGA (VHDL) jako oddzielny moduł. Opcjonalna integracja z projektem oscyloskopu (m.in [m.in]. implementacja odpowiedniego interfejsu w Java, modyfikacja Linux Device Driver). 1 osoba.
2) Analiza (online lub offline) parametrów (częstotliwosć, amplituda, offset, kształt) sygnału wejsciowego na potrzeby dwukanałowego oscyloskopu cyfrowego. Projekt realizowany w FPGA (VHDL) jako oddzielny moduł. Opcjonalna integracja z projektem oscyloskopu (min. implementacja odpowiedniego interfejsu w Java, modyfikacja Linux Device Driver). 1 osoba.
Prowadzący: Maciej Linczuk


1)Zaprojektowanie i uruchomienie rozproszonego systemu przetwarzania danych w oparciu o cztery procesory TigerSharc. Projekt dotyczy zaprojektowania i przetestowania oprogramowania w VDSP++. Warstwa teoretyczna: wymiana komunikatów, przesyłanie danych, utworzenie kolejki FIFO, ... .
2) Modyfikacja protokołu przesyłania danych D-linkiem wprowadzająca korekcję błędów. Projekt sprzętowo - programowy, wymaga poznania protokołu wymiany danych za pomocą linków, zaproponowanie i przetestowanie modyfikacji.
3) Implementacja algorytmów LLA (Low Level Application) na przykładzie modelu przygotowanego przez Tomka Czarskiego. Projekt w C i Matlabie (przygotowanie mex-file)
4) Implementacja algorytmów LLA i ich optymalizacja na procesorze DSP TS201 Projekt w C i VDSP++.
Prowadzący: Radosław Cieszewski


1) Sterowanie oświetlenia pilotem (zasilacz beztransformatorowy, odbiornik kodów RC5)
2) Miernik zużycia energii elektrycznej w połączeniu z darmową aplikacją Google PowerMeter (interfejs Ethernet, Google PowerMeter API)