Literatura


Krzysztof Pozniak: Detektorowe systemy pomiarowe typu TRIDAQ w eksperymetach fizyki wysokich energii
Publikacje na temat zastosowań elektroniki w eksperymentach Fizyki Wysokich Energii:


Techniki elektroniczne w doświadczalnej fizyce wysokich energii
Eksperymenty fizyki wysokich energii ostatnich dwudziestu lat
Elektronika dla fizyki wysokich energii


Modelowanie i analiza danych w eksperymentach fizyki wysokich energii
Tryger mionowy RPC w eksperymencie CMS
Diagnostyka i monitorowanie Trygera Mionowego RPC w eksperymencie CMS
System odczytu i układ wyzwalania kalorymetru wspomagającego BAC dla detektora ZEUS
Obiektowo i bazodanowo zorientowany system diagnostyczny dla kalorymetru uzupełniającego BAC eksperymentu ZEUS
Veto detektor dla eksperymentu ZEUS
Diagnostyka detektora Veto Wall jako przykład metody Elementarnych Bloków Funkcjonalnych
Elektroniczny system naboru danych w eksperymencie ZEUS przy akceleratorze HERA
Raporty TESLA Reports opublikowane przez członków PERG/ELHEP


Cavity Control System, Advanced Modeling and Simulation for TESLA Linear Accelerator
Cavity Control System, Essential Modeling for TESLA Linear Accelerator
Software Layer for FPGA-Based TESLA Cavity Control System (Part I)
Prototype Implementation of the Embedded PC Based Control and DAQ Module for TESLA Cavity SIMCON
Irridation Investigations for TESLA and X-FEL Experiments at DESY
Modular & Reconfigurable Common PCB-Platform of FPGA Based LLRF Control System for TESLA Test Facility
Software Layer for SIMCON ver. 1.1., FPGA based TESLA Cavity Control System; USER'S MANUAL
DSP Integrated Parameterized FPGA Based Cavity Simulator & Controller for VUV FEL - SIMCON ver.2.1. Installation and Configuration Procedures; USER'S MANUAL
FPGA Based, Full-Duplex, Multi-Channel, Multi-Gigabit, Optical, Synchronous Data Transceiver for TESLA Technology LLRF Control System
First Generation of Optical Fiber Phase Reference Distribution System for TESLA
CHECHIA Cavity Driving with FPGA Controller
DOOCS Environment for FPGA Based Cavity Control System and Control Algorithms Development
Software for Development and Communication with FPGA Based Hardware
Integrated Measurement Systems for Electronic Devices Operating in Radiation Environment
The Measuring Station for Research of Effects of Increased Radiation on CCD and CMOS Sensors (Radiation Effects on Photonics Devices)
DOOCS Based Control System for FPGA Based Cavity Simulator and Controller in VUV FEL
8-Channel, FPGA Based, DSP Integrated Cavity Simulator & Controller for VUV-FEL SIMCON 3.0 Version 3.0. rev. 1, 06.2005 Hardware Manual
Światłowody


Miernictwo światłowodowe
DWDM. Technologia, pomiary, eksploatacja, rozwój
Optyczny Internet terabitowy
Intelligence in Optical Network
More light in Polish optical fibres