Osoby związane z przedmiotem ISYP

Prowadzący: prof. Ryszard Romaniuk


koordynacja projektów: dr inż. Maciej Linczuk


Prowadzący projekty :