Zrealizowane Projekty Studenckie

Najciekawsze projekty studenckie ISYP zrealizowane w semestrze zimowym 2011/2012:

Pilot USB z opcją uczenia się - Mateusz Batok
Optyczny sekwencer audio - Łukasz Sochowski
Kamera stereoskopowa - Andrzej Grodzicki
Komputerek samochodowy - Maciej Świtalski
Sterownik silnika do paliwa LPG - Maciej Sumiński
SensorBox - moduł sieci sensorowej wykorzystującej przekaźniki GSM - Michał Paszta, Cezary Sałbut
Modyfikacja modułu Drupal - Łukasz Pawełczak
Zszywanie obrazu z kamer internetowych - Marek Burza