Stan zaliczeń przedmiotu

Lista wyników w semestrze zimowym 2011/2012:

1. Mateusz 200684
ML: Pilot RC5 USB z opcją uczenia się. Prezentacja projektu na wykładzie. Zwolniony z egzaminu. Ocena 5.

2. Marek 214388
GK: Projekt zszywania obrazu z kilku kamerek internetowych, Matlab, OpenCV, VLC
Prezentacja projektu na wykładzie. Zwolniony z egzaminu. Jak dostanę mailem materiały do zamieszczenia na stronie będzie ocena 5.

3. Mateusz 210400
ML: Projekt magistrali TS201. Brak projektu ocena 2.

4. Jędrzej Jakub 214406
ML, RC: Sterownik Gigabitowego Ethernetu (Picoblaze, Spartan, proj. M.Malanowski). Projekt skończony, na ocenę 5.

5. Paweł 225690
ML: Miernik przyspieszenia, Matlab. Prezentacja na Wildze. Ocena ? (do wyjaśnienia)

6. Andrzej Marcin 4506/D
GK: VHDL + kamera stereoskopowa. Prezentacja projektu na wykładzie. Zwolniony z egzaminu. Ocena 5.

7. Michał 210461
Prezentacja projektu na wykładzie. Zwolniony z egzaminu. Ocena 5.

8. Michał 203730
ML: Miernik niewyważenia koła na akcelerometrze i mokrokontrolerze. Brak projektu ocena 2.

9. Artur 211410
Projekt "akcelerometr i STM32". Projekt w trakcie realizacji.

10. Tomasz 206125
Brak projektu ocena 2

11. Błażej Aleksander 214497
Brak projektu ocena 2

12. Michał Paweł 206147
GK: terminal GPRS. Prezentacja projektu na wykładzie. Zwolniony z egzaminu. Ocena 5.

13. Łukasz 199126
ML: Modyfikacja modułu do CMS Drupal (3.10.2011). Projekt Skończony. Prezentacja projektu na wykładzie. Zwolniony z egzaminu. Jak dostanę mailem materiały do zamieszczenia na stronie będzie ocena 5.

14. Mateusz Artur 206241
GK: Wielopunktowy pomiar temperatury realizowany przez czujniki Pt1000. Projekt zakończony na ocenę 5. Ocena: ?

15. Aleksandra 4073/D
DR: Realizacja oprogramowania do sterowania zasilaczem wysokiego napięcia
dla potrzeb systemu EGSE (Electronic Ground Support Equipment)
dla eksperymentu POLAR - Projekt przy współpracy NCBJ/PSI
Zwolniona z egzaminu. Ocena 5.

16. Konrad Artur 206816
GK: Wielokanałowy moduł do pomiaru temperatury - przeniesienie istniejącego projektu na plytke FMC, srodowisko Altium. Projekt zakończony na ocenę 5. Ocena: ?

17. Cezary 206188
GK: terminal GPRS. Prezentacja na Wykładzie, Zwolniony z egzaminu. Ocena 5

18. Łukasz Piotr 214528
GK: Klasyfikacja/śledzenie obiektów z użyciem biblioteki OpenCV. Zwolniony z egzaminu. Ocena 5

19. Maciej 214538
ML/RC: Projekt płytki do sterowania przetwornicą. Prezentacja na wykładzie. Zwolniony z egzaminu. Ocena 5.

20. Mateusz 206220
GK: Wielopunktowy pomiar temperatury realizowany przez czujniki Pt1000. Projekt zakończony na ocenę 5. Ocena: ?

21. Łukasz Grzegorz 214695
ML: Układ do obsługi czujników pomiarowych na RS232 z interfejsem TCP/IP na procesorze STM32. Prezentacja na Wildze. Zwolniony z egzaminu. Jak dostanę mailem materiały do zamieszczenia na stronie będzie ocena 5.

22. Paweł Łukasz 206278
MLip: Implementacja nowej funkcjonalności do Hdlmake'a (build-systemu dla FPGA). Prezentacja na wykładzie ISYP. Zwolniony z egzaminu. Ocena 5.

23. Maciej Jerzy 217853
ML: Komputerek samochodowy na płycie STM32 Discovery. Prezentacja na wykładzie ISYP. Zwolniony z egzaminu. Jak dostanę mailem materiały do zamieszczenia na stronie będzie ocena 5.

24. Adam Karol 203761
ML. Projekt biblioteki do obsługi magistrali równoległej TS201. Projekt zakończony, ocena 4,5.

25. Andrzej Jerzy 210538
GK: Projekt karty FMC do pomiaru temperatur. Prezentacja na Wildze. Zwolniony z egzaminu. Jak dostanę mailem materiały do zamieszczenia na stronie będzie ocena 5.

26. Łukasz 206203
ML, PM: Wtyczka do Drupala do zarządzania projektami. Projekt nie zakończony.