Projekty

W tej zakładce znajdują się tematy projektów do realizacji przez studentów.
Wszystkie tematy są aktualne, po konsultacji z prowadzącym mogą być realizowane.
Tematy nie są "sztywne", można je modyfikować, zmieniać część projektów.
Można proponować własne tematy, które po zatwierdzeniu przez prowadzących będą podstawą do zaliczenia przedmiotu.
Poniżej link do nowych tematów dodanych w aktualnej realizacji przedmiotu:

NOWE TEMATY

oraz link do tematów z zeszłych edycji przedmiotu:

POZOSTAŁE TEMATY